– Μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού
– Αναλυτικές καταστάσεις πληρωμών προσωπικού
– ΙΚΑ – Μηνιαίες & Ετήσιες αναλύσεις εισφορών –ΑΠΔ.ΙΚΑ
– Επιθεώρηση Εργασίας-Πίνακες ωρών εργασίας, ειδικές συμβάσεις
– Υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ
–  ΟΑΕΔ ( Προσλήψεις, απολύσεις, αποχωρήσεις, προγράμματα επιδοτήσεων )
– Υποβολές καταστάσεων μέσω Internet

 

 

Σε μια εποχή που το εργατικό δίκαιο γίνεται όλο και πιο ασαφές καθώς και υψηλού κινδύνου προστίμων, προτιμήστε τη σιγουριά.

 

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση κάθε είδους εργασιών σε υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, με εξουσιοδοτήσεις ώστε οι πελάτες μας να μη χάνουν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους.