– Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
– Αναλυτικός λογιστικός έλεγχος των βιβλίων
– Μηχανογραφημένη λογιστική
– Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

 

 

Μεταφέρουμε τα τιμολόγια στο γραφείο μας από τις επιχειρήσεις των πελατών μας για την ενημέρωση των βιβλίων και μετά την επιστροφή τους μαζί με τα εκτυπωμένα βιβλία, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κλπ, τα οποία αρχειοθετούνται στην επιχείρηση για διευκόλυνση των πελατών μας καθώς και των ελεγκτικών οργάνων.

 

Αφήστε πάνω μας όλες τις λογιστικές/οικονομικές εργασίες και επικεντρωθείτε εκεί που πρέπει, στην επιχείρησή σας !