– Αντιπαραβολή των περιουσιακών στοιχείων από το Εθνικό Κτηματολόγιο με το Ε9 της εφορίας για την σωστή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας