– Δηλώσεις φυσικών προσώπων Ε1, Ε2, Ε9 κ.τ.λ
– Εκκαθάριση φορολογικής χρήσης
– Γονικές παροχές
– Δωρεές
– Κληρονομικά & συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης
– Μισθωτήρια κάθε είδους
– Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
– Φορολογικές εκκρεμότητες φυσικών προσώπων
– Συμβουλή για τον καλύτερο σε εσάς τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους

 

 

Ας έχετε υπ’ όψιν ότι η φορολογική σας δήλωση, είναι καλύτερο να γίνεται από τους ειδικούς, με  εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές