– Αξιολόγηση βιογραφικών
– Υπευθυνότητα
– Γνώση
– Παραγωγική εξέλιξη προσωπικού