– Συνεργασία με νομικό σύμβουλο σε θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν